ثبت نام

شما برای خرید باید ثبت نام کنید

نام
نام خانوادگی
شماره موبایل

شما برای خرید باید ثبت نام کنید

شماره موبایل
composer-light آهنگساز : ناشناس specialbeat-light بیت : دانلودی vers ورس 2 vers کروس 0
more
300,000
play pause

time category اجتماعی هیپ هاپ دلنوشت view 329 0%

Rokh

تکستر تکستر

ورس 2 کروس 0

person آهنگساز : ناشناس specialbeat بیت : دانلودی

tag برچسب :

0%
00:00
00:00
play pause
زمان : 03:56 کیفیت : 223 حجم : 13.31
مرتبط توضیحات نظرات

ریشه داره هدفمو پرکار قلم
مینویسم جهتمو پرباره هدف
کلماتم سواره ریتمو کاره بازم
ضربانم نگاره واژه های ساده اس
خودمو خدای خودم ندای منی
برا جنگیدن مسیرتم اماده ایی بری؟
بزا ببینمت یکمی اروم بگیرم
اگ تو رو نگیرمت باید اسون بمیرم

پاشو
یکمی سرحال پسر
رویاتو ببینم ن کار داریم پسر
پاشو
پاشو ببین اول کاره
پاشو ببین تازه اول راهه

شما برای ارسال نظر باید عضو شوید
arrowup برگشت به بالا