ثبت نام

شما برای خرید باید ثبت نام کنید

نام
نام خانوادگی
شماره موبایل

شما برای خرید باید ثبت نام کنید

شماره موبایل
استودیو ضبط دوازده
تصویر استودیو دوازده
time
1 سال پیش
شماره تلفن
مجوز :
ندارد
خونگی
نیست
آدرس : خیابان دکتر فاطمی

امکانات
Mics
Neumann TLM ۴۹
Neumann KM ۱۸۴ pair
Rode nt۱A
Rode NT۲A

Processor Digi design

Monitoring Genelec

Mastering Universal audio plugins

اتاق ضبط ١۶ متر
اتاق کنترل٩ متر
سالت انتظار ٢۵ متر
اتاق جلسات ٣٠ متر
arrowup برگشت به بالا