تصویر بیت آسیگمات
نام بیت

آسیگمات

ژانر
RnB
تعداد ورس :
4
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/jrfjz
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
04:14
توضیحات

دانلود بیت ریمیک بیکلام آهنگ آسیگمات مهراب

ثبت نظر
فارسی وارد کن