تصویر بیت بانو
نام بیت

بانو

ژانر
Pop
تعداد ورس :
5
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/WGsvR
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
05:39
توضیحات

بیت ریمیک آهنگ بانو مهراب

ثبت نظر
فارسی وارد کن