تصویر بیت آخر شب
نام بیت

آخر شب

آهنگساز

علی ملودی

ژانر
تعداد ورس :
3
تعداد کروس :
3
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/6RmNK
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:36
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن