تصویر بیت بدون سناريو
آهنگساز

رضا طاهری

ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/B8kpI
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
03:02
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن