تصویر بیت خداحافظ
نام بیت

خداحافظ

آهنگساز

Colonel

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
1
تعداد کروس :
0
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/r734F
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
04:37
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن