تصویر بیت شهر متروکه
نام بیت

شهر متروکه

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
1
تعداد کروس :
0
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/06E7U
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:34
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن