تصویر بیت حلقه طلایی
نام بیت

حلقه طلایی

آهنگساز

ناشناس

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/YqW3Q
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
04:56
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن