تصویر بیت خالیه جای تو
آهنگساز

هوروش بند

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/UKNfL
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:13
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن