تصویر بیت خیلی بد شد
نام بیت

خیلی بد شد

آهنگساز

ناشناس

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/lQXA8
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
03:07
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن