تصویر بیت درد و دل با خدا
آهنگساز

ناشناس

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
https://beatbox.ir/s/WoHag
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
02:45
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن