تصویر بیت دلخوشی
نام بیت

دلخوشی

آهنگساز

Dj U Star

ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/IEXEb
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن