تصویر بیت دورهمی
نام بیت

دورهمی

آهنگساز

علی somit

ژانر
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/eL80A
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
03:15
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن