تصویر بیت دلهره
نام بیت

دلهره

آهنگساز

رضا طاهری

ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/5tjDG
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:19
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن