تصویر بیت Diss Love
نام بیت

Diss Love

آهنگساز

Mikaeil si

ژانر
تعداد ورس :
4
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/l1UPc
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
05:38
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن