تصویر بیت نفیر
نام بیت

نفیر

آهنگساز

رضا طاهری

ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
0
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/Ev765
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:32
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن