تصویر بیت راک
نام بیت

راک

آهنگساز

Ali redux

ژانر
Rock
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
0
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/MQWq3
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
02:33
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن