تصویر بیت فرق دارم از دم با اینا
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/y34ly
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن
نظرات و دیدگاه ها
User 10140
1 سال پیش
مثلاً بی کلامه
کُلش رو خوند
بی کلام یعنی
هیچ سخنی در آهنگ گفته نشود
اول اطلاعات خودتون رو بیشتر کنید
بعد منتشر کنید