تصویر بیت همخونه
نام بیت

همخونه

آهنگساز

Sami Low

ژانر
تعداد ورس :
3
تعداد کروس :
3
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/cKYSM
کیفیت بیت :
128
تایم کل :
09:05
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن