تصویر بیت انتظار
نام بیت

انتظار

آهنگساز

رضا طاهری

ژانر
تعداد ورس :
3
تعداد کروس :
1
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/k4dAO
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:16
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن