تصویر بیت سرنوشت
نام بیت

سرنوشت

آهنگساز

رضا طاهری

ژانر
Pop
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/j54yi
کیفیت بیت :
960
تایم کل :
02:55
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن