تصویر بیت دیدار آخر
نام بیت

دیدار آخر

آهنگساز

رضا طاهری

ژانر
Pop
تعداد ورس :
1
تعداد کروس :
0
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/qi0o8
کیفیت بیت :
192
تایم کل :
03:40
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن