تصویر بیت چپه
نام بیت

چپه

آهنگساز

Danger

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
تعداد کروس :
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/Futpi
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:38
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن