تصویر بیت کی فکرشو میکرد
آهنگساز

مهدی معظم

ژانر
RnB
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/WuNAG
کیفیت بیت :
?
تایم کل :
?
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن
نظرات و دیدگاه ها
User 9602
2 سال پیش
لطفا بیت آهنگ تغییر تتلو رو تو سایت قرار دهید