تصویر بیت G’s
نام بیت

G’s

آهنگساز

YAsin_Beatz

ژانر
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/NmNYJ
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
02:38
توضیحات

سبک کار : Drill

ثبت نظر
فارسی وارد کن