این بیت تنها یکبار فروخته می شود و پس از فروش کاربر دیگری مجاز به خرید آن نیست و همچنین دمو آن به صورت کامل حذف میگردد
تصویر بیت اسید
قیمت :
200,000
تومان
نام بیت

اسید

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
مود
https://beatbox.ir/s/vq2cy
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:20
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن