این بیت تنها یکبار فروخته می شود و پس از فروش کاربر دیگری مجاز به خرید آن نیست و همچنین دمو آن به صورت کامل حذف میگردد
تصویر بیت حس مبهم
قیمت :
200,000
تومان
نام بیت

حس مبهم

ژانر
HipHop
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
3
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/Yf6oc
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:26
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن