این بیت تنها یکبار فروخته می شود و پس از فروش کاربر دیگری مجاز به خرید آن نیست و همچنین دمو آن به صورت کامل حذف میگردد
تصویر بیت گلوری
قیمت :
390,000
تومان
نام بیت

گلوری

ژانر
Trap
تعداد ورس :
3
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
https://beatbox.ir/s/PJBWP
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
02:41
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن