این بیت تنها یکبار فروخته می شود و پس از فروش کاربر دیگری مجاز به خرید آن نیست و همچنین دمو آن به صورت کامل حذف میگردد
تصویر بیت Infinity
قیمت :
250,000
تومان
نام بیت

Infinity

ژانر
Trap
تعداد ورس :
3
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
برچسب
https://beatbox.ir/s/PLgPl
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:13
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن