تصویر بیت Halloween
نام بیت

Halloween

آهنگساز

Adrian

ژانر
Drill
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
2
کلید
مقدار
کلید
مقدار
https://beatbox.ir/s/DB6dE
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
03:12
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن