تصویر بیت Forbidden
نام بیت

Forbidden

ژانر
Trap
تعداد ورس :
2
تعداد کروس :
1
کلید
مقدار
کلید
مقدار
https://beatbox.ir/s/SzT2L
کیفیت بیت :
320
تایم کل :
02:37
توضیحات

ثبت نظر
فارسی وارد کن