بیت شروین

بیت (Beat) ، ریمیک (Remake) و اینسترومنتال های (Instrumental) شروین (Shervin)

شروین حسن پور با نام هنری شروین از خواننده های پاپ موسیقی ایران است . او پس از همکاری با حسین تهی شناخته شد .

نام بیت
آهنگساز
محدوده قیمت
به زودی
حد فروش
به زودی
موجودی
 • موجود
 • ناموجود
تخفیف
 • داشته باشه
 • نداشته باشه
تمپو
به زودی
سمپل
 • باشه
 • نباشه
تعداد ورس
به زودی
تعداد کروس
به زودی
اینترو
 • دارد
 • ندارد
اوترو
 • دارد
 • ندارد
ژانر
مود
برچسب
ریمیک
 • باشه
 • نباشه
خواننده
شروین

دارم دنبال چیزی که میخوای میگردم!

چند ثانیه صبر کن

loading